Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
magicautumn
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline vialoveinadream loveinadream
magicautumn
magicautumn
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
magicautumn
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
magicautumn
3315 717c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajessamine jessamine
1394 0b15
Reposted fromtwice twice viaankaottak94 ankaottak94
magicautumn
5548 13c5
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
magicautumn
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow viafeminine feminine
magicautumn
2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
magicautumn
magicautumn
7025 df78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotty dotty
magicautumn
3710 7be0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
magicautumn
7111 1b4e
7357 5958
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialentilka lentilka
magicautumn
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
magicautumn
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viakrainakredek krainakredek
magicautumn
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasalami salami
magicautumn
8423 73ce
Reposted fromiamstrong iamstrong viairrespective irrespective
magicautumn
2218 b9d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl